Mae adroddiad y grwp Symud Ymlaen/Moving Forward wedi ei gwblhau a gofynnir i bawb ei ddarllen mewn paratoad i drafodaeth yn eu Cyfarfod Rhanbarth. Dyma'r talfyriad, yr adroddiad llawn, a'r atodiadau.


Efallai y buasai yn fuddiol edrych ar  The Pales News  am fwy o wybodaeth a digwyddiadau. Gallai rhai ystyried dod yn gyfaill i'r Pales gan ei fod yn le arbennig angen cefnogaeth.