Cynhelir Cyfarfod Addoli Llanidloes pob Sul am 10.45 yn Ysgoldy, Capel y Drindod, Stryd Shortbridge, Llanidloes SY18 6AD.

Mae'r ysgoldy tu cefn i'r capel (ar hyd y llwybr i'r chwith). Ceir esgynfa i ddrws yr ystafell cyfarfod ond ceir un stepen wedyn. Bydd cymorth ar gael. Ceir toiled i'r anabl trwy ddrws allanol arall.

Trefnir offer symudol i'r rhai sydd drwm eu clyw.

Fel arfer nid oes cwrdd i'r plant ond gwneir trefniadau gyda rhybudd ymlaen llaw. Gofynnir ichwi alw un o'r rhifau isod os yn dod gyda plant neu am unrhyw wybodaeth arall.

01686 411128

01686 413668

01597 870277

01686 440710

01686 411195