Mae cyfarfod lleol Dolgellau yn cynnal eu cyfarfod i addoli ar Ddydd Sul cyntaf y mis am 10.30 yb yn Neuadd Bentref, Llanelltyd, ger Dolgellau (LL40 2TA).

Croeso i bawb. Am fwy o fanylion, ffoniwch 01341242426 neu ebost: Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

Cyfarwyddiadau:

Mae Llanelltyd ar gyffordd yr A470 a A496 i'r Bermo.

Wrth drafelio ar yr A470 o Dolgellau, ar y gylchfan yn Llanelltyd, cymeryd yr A496 tua'r Bermo. Yna y troad cyntaf i'r dde gan ddilyn y lôn i'r chwith a'r arwyddbyst Neuadd Bentref.

Trafaelio o'r gogledd ar yr A470, yna fel yr uchod ond yr ail allanfa ar y gylchfan.

O'r Bermo fe fydd y troad ar y chwith cyn cyrraedd y gylchfan.