Cynhelir y cyfarfod i addoli pob Sul am 10.30 am yn y tŷ cwrdd yn Maes Maelor, Penparcau, Aberystwyth, SY23 1SZ ac yn agored i bawb.

Fel arfer ceir cyfarfod i blant pob trydydd Sul, cysylltwch a 01970 612158 i gadarnhau y trefniadau yma.

Mae gan y cwrdd dudalen ar Facebook.

Gall grwpiau cymunedol ac eraill hurio'r tŷ cwrdd. Ymholiadau am hyn trwy gysylltu a 01970 612794.